“เครื่องบวชพระ” จำเป็นไหม สำหรับการบวช

“เครื่องบวชพระ” จำเป็นไหม สำหรับการบวช

การบวชพระในพระพุทธศาสนามักจะมีข้อกำหนดและพิธีการที่แน่นอนและเป็นทางการมาก ซึ่ง “เครื่องบวชพระ” มีบทบาทสำคัญในการบวชพระเพราะเป็นสัญลักษณ์และอุปกรณ์ที่ใช้ในพิธีการและเป็นสิ่งที่มีความสำคัญในการปฏิบัติพระพุทธศาสนาในสถานะพระสงฆ์ แต่หากไม่มี “เครื่องบวชพระ” การบวชพระก็ยังเป็นไปได้ โดยจะต้องพิจารณาข้อสรุปตามสภาพและเงื่อนไขต่าง ๆ ดังนี้ครับ
๑. ความสำคัญของ “เครื่องบวชพระ” : การบวชพระจะมีความสำคัญมากกับพระสงฆ์และครูสามเณรที่มีการตั้งพระสงฆ์ใหม่ ซึ่ง “เครื่องบวชพระ” มีบทบาทสำคัญในการประกอบพิธีและเป็นสัญลักษณ์ของสถานะพระสงฆ์ แต่ถ้าเป็นการบวชที่ไม่มีการตั้งพระสงฆ์ใหม่หรือมีเหตุผลเฉพาะบางอย่างที่ไม่สามารถใช้เครื่องบวชพระได้ อาจจะพิจารณาว่าการบวชก็ยังสมควรได้รับการยอมรับ
๒. การใช้ “เครื่องบวชพระ” ในพิธี : การบวชพระมักจะใช้ “เครื่องบวชพระ” ในขณะที่พระสงฆ์ได้รับการตั้งพระสงฆ์ใหม่ แต่หากไม่มี “เครื่องบวชพระ” สามารถพิจารณาการใช้สิ่งที่ทำหน้าที่เป็นที่แทน เช่น ผ้าคลุมหรือวัตถุที่มีความเฉพาะเจาะจงในการบวชได้ ในกรณีนี้ควรปฏิบัติตามความเหมาะสมและเป็นไปตามวิธีพิธีที่ถูกต้องที่สุดในสถานที่และชุมชนที่ท่านอยู่
๓. การรับข้อคิดเห็นและการปรึกษาผู้รู้ทางศาสนา : ในกรณีที่ไม่มี “เครื่องบวชพระ” ควรรับข้อคิดเห็นและปรึกษากับผู้รู้ทางศาสนา ภาษากิรติ (หนังสือพระพุทธศาสนา) และข้อปฏิบัติอื่น ๆ เพื่อให้การบวชพระเป็นไปตามหลักศาสนาและถูกต้องที่สุดครับ

แล้วถ้าหากเราต้องการบวชพระ “เครื่องบวชพระ” หรือ “เครื่องอัฏฐบริขาร” ที่จำเป็นต้องใช้มีอะไรบ้าง

เครื่องอัฏฐบริขารและเครื่องใช้อื่น ๆ ที่ควรมีหรือจำเป็นต้องใช้

“เครื่องบวชพระ” หรือ “เครื่องอัฏฐบริขาร” ที่จำเป็นต้องใช้มีดังนี้คับ
๑. ไตรครอง ได้แก่ สบง ๑ ประคตเอว ๑ อังสะ ๑ จีวร ๑ สังฆาฏิ ๑ ผ้ารัดอก ๑ ผ้ากราบ ๑
๒. บาตร แบบมีเชิงรองพร้อมด้วยฝา ถลกบาตร สายโยค ถุง ตะเคียว
๓. มีดโกน พร้อมทั้งหินลับมีดโกน
๔. เข็มเย็บผ้า พร้อมทั้งกล่องเข็มและด้าย ๕. เครื่องกรองน้ำ (ธมกรก)
๖. เสื่อ หมอน ผ้าห่ม มุ้ง
๗. จีวร สบง อังสะ ผ้าอาบ ๒ ผืน (อาศัย)
๘. ตาลปัตร ย่าม ผ้าเช็ดหน้า ร่ม รองเท้า
๙. โคมไฟฟ้า หรือตะเกียง ไฟฉาย นาฬิกาปลุก
๑๐. สำรับ ปิ่นโต คาว หวาน จานข้าว ช้อนส้อม ผ้าเช็ดมือ
๑๑. ที่ต้มน้ำ กาต้มน้ำ กาชงน้ำร้อน ถ้วยน้ำร้อน เหยือกน้ำและแก้วน้ำเย็น กระติกน้ำแข็ง กระติกน้ำร้อน
๑๒. กระโถนบ้วน กระโถนถ่าย
๑๓. ขันอาบน้ำ สบู่และกล่องสบู่ แปรงและยาสีฟัน ผ้าขนหนู กระดาษชำระ
๑๔. สันถัต (อาสนะ)
๑๕. หีบไม้หรือกระเป๋าหนังสำหรับเก็บไตรครอง

ข้อที่ ๑ - ๕ เรียกว่าอัฏฐบริขารซึ่งถือเป็นสิ่งจำเป็นที่ขาดมิได้ มีความหมายว่า บริขาร ๘ แบ่งเป็นผ้า ๕ อย่างคือ สบง ๑ ประคตเอว ๑ จีวร ๑ สังฆาฏิ ๑ ผ้ากรองน้า ๑ และเหล็ก ๓ อย่างคือ บาตร ๑ มีดโกน ๑ เข็มเย็บผ้า ๑ นอกจากนั้นก็แล้วแต่ความจำเป็นในแต่ละแห่งและกำลังทรัพย์นั่นเองครับ

การบวชพระเป็นเรื่องสำคัญและน่าสังเกตในพระพุทธศาสนา ดังนั้นควรมีความระมัดระวังและเคารพต่อพระสงฆ์และพระพุทธศาสนาอย่างเต็มที่ครับ