อภิธรรมศพ | สวด อภิธรรม คือ อะไร

อภิธรรมศพ | สวด อภิธรรม คือ อะไร

สวดอภิธรรม คือ

พิธีกรรมในงานศพจะมีด้วยกันอยู่ 3 พิธีกรรม นั่นก็คือ
  1. พิธีรดน้ำศพ
  2. พิธีสวดอภิธรรม
  3. พิธีฌาปกิจ

ซึ่งวันนี้น้อฟีว์จะมาขอเล่าถึง พิธีสวดอภิธรรม กันนะครับว่า พิธี สวดอภิธรรม คือ อะไร และ ทำอะไรบ้าง

พิธีสวดอภิธรรม

เป็นพิธีที่สำคัญมาก โดยจุดมุ่งหมายของพิธีคือการที่ทำให้ เจ้าภาพ ครอบครัว เครือญาติ และแขกผู้มีเกียรติ ทุกท่านระลึก และ เคารพ ทำบุญอุทิศส่วนกุศลไปให้ผู้ที่เสียชีวิต ถือเป็นการเคารพนับถือ การจากไปของผู้ล่วงลับด้วยครับ ปกติแล้วเราจะจัด พิธีสวดอภิธรรมศพอยู่ 1 คืน, 3 คืน, 5 คืน หรือ 7 คืน แล้วแต่เจ้าภาพจะสะดวก และบางท่านอาจจัดงานสวดอภิธรรมยาวถึง 100 วันก่อน หมายถึง จัดสวดจนถึงพิธีฌาปนกิจศพ นั่นเองครับ
 

ขั้นตอนการจัดพิธี สวดอภิธรรมศพ

  1. เตรียมของ สำหรับ พิธีสวดอภิธรรม ก่อนเริ่มสวดอภิธรรม เจ้าภาพจะต้องเตรียม เครื่องไทยธรรม และ ผ้าสบง เพื่อถวายแด่พระสงฆ์ จำนวน 4 ชุด  และ ผ้าบังสุกุล สำหรับอุทิศส่วนกุศลไปให้ผู้ล่วงลับ ซึ่งปัจจุบันทางวัด และ ฌาปนกิจสถานจะมีบริการให้ นอกจากนั้นเจ้าภาพจะต้องเตรียมปัจจัยถวายพระสงฆ์ 4 รูป ตามแต่ศรัทธา และ อาหารว่าง ขนมเบรค สำหรับแขกที่มาเคารพผู้ล่วงลับ
  2. แจ้งนัดเวลาสวดอภิธรรม เจ้าภาพนิมนต์พระสงฆ์ 4 รูป มาสวดอภิธรรม 4 จบ นิยมเริ่มสวดเวลา 18:30 - 19:00 เป็นเวลา 20 - 30 นาที
  3. ให้แขกที่มาร่วมงาน  กราบพระ และ เคารพศพ แขกผู้ร่วมงานพิธี ทุกท่านมาถึงแล้วควรกราบพระก่อน ด้วยเบญจางคประดิษฐ์ หลังจากนั้นจุดธูป 1 ดอก เพื่อเคารพศพ
  4. เจ้าภาพเริ่มพิธีสวดอภิธรรม ก่อนพระเริ่มสวดอภิธรรมในเวลา 19:00  เจ้าภาพจุดธูปเทียน บูชาพระรัตนตรัย และ พระธรรม จากนั้นจุดเครื่องทองน้อยหน้าศพ
  5. ศาสนพิธีกรอาราธนาศีล ทุกคนรับศีล
  6. พระสงฆ์เริ่ม สวดอภิธรรม
  7. ถวายของจตุปัจจัย  และ กรวดน้ำ
เมื่อสวดเสร็จ 4 จบแล้ว เจ้าภาพถวายเครื่องไทยธรรมแด่พระสงฆ์ จากนั้น ทำบุญอุทิศส่วนกุศลให้ผู้ล่วงลับด้วยผ้าบังสุกุล ถวายของจตุปัจจัยให้แก่พระสงฆ์ แล้วจึงกรวดน้ำให้แก่ผู้ล่วงลับ ก็เป็นเสร็จ พิธีสวดอภิธรรมศพ ครับ
 

สาร ส่งถึง ผู้ร่วม สวดอภิธรรมศพ

สวดอภิธรรมศพ มีใจความถึงให้ผู้ร่วมงานทุกท่าน ให้เข้าใจถึงความเป็นไป หรือ สัจธรรมของชีวิตว่ามี เกิด แก่ เจ็บ ตาย เป็นเรื่องธรรมชาติ และ ไม่มีใครหลีกหนีความตายได้พ้น เราจึงต้องระมัดระวัง ดูแลคนรอบข้าง ใช้ชีวิตอย่างมีความสุข เพราะความตายเป็นเรื่องธรรมชาติเกิดกับเรา และ ครอบครัว เพื่อน เครือญาติ ของเราได้ทุกคน
 
ขอบคุณที่มา https://lavabun.com/