ผ้าไตรจีวร ราคาใช้สอยที่ถูกแปรเปลี่ยนตามเศรษฐกิจ

ผ้าไตรจีวร ราคาใช้สอยที่ถูกแปรเปลี่ยนตามเศรษฐกิจ

ในปัจจุบันเข้าสู่ยุคที่เศรษฐกิจซบเซา เกิดภาวะโรคระบาด ซึ่งผลกระทบต่อการดำเนินชัวิตของผู้คนจำนวนมาก ไม่เว้นแม้แต่พระสงฆ์ ที่ยังมีข้าวของเครื่องใช้สำหรับการดำรงชีพในฐานะนักบวช แต่ด้วยภาวะเศรษฐกิจที่ไม่ดี ทำให้การที่ญาติโยมจะนำของใช้อย่างผ้าไตรจีวรมาถวายก็ลดน้อยลง อาจจะด้วยราคาที่ถูกปรับเปลี่ยนไปตามสภาพเศรษฐกิจ หรืออะไรก็ตาม เราจะพาไปดูราคาตลาดของผ้าไตรจีวร ว่า ณ วันนี้ ราคาผกผันไปขนาดไหนแล้ว แล้วปัจจัยอะไรบ้างที่ส่งผลกระทบต่อราคาขึ้นลง
 

สั่งซื้อ ผ้าไตรจีวร คุณภาพ ราคาถูก ที่นี่

การใช้สอยผ้าไตรจีวรของพระสงฆ์ในปัจจุบัน


การใช้สอยผ้าไตรจีวรของพระสงฆ์ ถือว่าเป็นรากฐานสำคัญของพระพุทธศาสนา เนื่องจากบุคคลใดที่รักษาพระธรรมวินัยหลักในการประพฤติปฏิบัติตามพระพุทธเจ้าที่ทรงบัญญัติพระธรรมวินัย เอาไว้ป้องกันความเสื่อมที่จะเกิดขึ้นในหมู่สงฆ์ ซึ่งยังส่งผลต่อความรู้สึกของชาวบ้าน ก่อให้เกิดความเคารพ น่าเชื่อถือ น่าเลื่อมใสศรัทธา เพราะการแต่งกายจะบ่งบอกถึงอุปนิสัยของแต่ละบุคคลได้
 หากย้อนกลับไปในสมัยพุทธกาล ผ้าไตรจีวรจะทำมาจากผ้าบังสุกุล แต่เมื่อกาลเวลาเปลี่ยนไปตามกระแสเศรษฐกิจโลก ผ้าที่ใช้ในปัจจุบันจึงเป็นผ้าที่มีการตัดเย็บกันในโรงงานอุตสาหกรรม จากนั้นญาติโยม ชาวบ้านก็จะซื้อมาถวาย เพียงแค่มีปัจจัยก็หาซื้อได้ มีงานวิจัยพบว่า พระสงฆ์ในปัจจุบันเชื่อว่า การใช้สอยผ้าไตรจีวรมีส่วนสำคัญต่อการพัฒนาศีล เอื้อเฟื้อต่อพระธรรมวินัยตามที่พระพุทธเจ้าบัญญัติ ในเรื่องการใช้บริขารต่าง ๆ เป็นการเอื้อในแง่การปฏิบัติ ให้เกิดการพัฒนาทางกายและวาจา ทำให้สภาวะศีลงอกงามขึ้น โดยพระสงฆ์จะมองเห็นคุณค่าของผ้าไตรจีวรมากขึ้น ไม่ใช้เกินความพอดี รู้จักใช้อย่างถนอมและรักษา

เศรษฐกิจส่งผลต่อราคาผ้าไตรจีวร


อย่างที่ได้พูดไปตอนต้นว่า ด้วยภาวะเศรษฐกิจที่มีการผกผันตลอดเวลา ข้าวของต่าง ๆ ก็พากันดีดราคาสูงขึ้น ไม่เว้นแม้แต่ราคาผ้าไตรจีวร เพราะสมัยนี้ทุกอย่างมีต้นทุน พระสงฆ์ไม่ได้ใช้ผ้าไตรจีวรจากผ้าบังสุกุลแบบสมัยพุทธกาล ผู้ประกอบการธุรกิจที่ผลิตหรือจำหน่ายผ้าไตรจีวร ก็ต้องแบกรับภาระค่าใช้จ่ายกันอย่างหนักหน่วง เพื่อความอยู่รอด จึงไม่น่าแปลกหากราคาของผ้าไตรจีวรจะขยับขึ้นสูง ส่งผลให้ญาติโยมซื้อถวายน้อยลง พระท่านก็ลำบากมากขึ้นนั่นเอง

ปัจจัยราคาผ้าไตรจีวรขึ้นอยู่กับอะไร


อย่างที่เราทราบกันดีว่า ปัจจัยหลัก ๆ อย่างเศรษฐกิจก็ส่งผลกระทบให้ราคาผ้าไตรจีวรขยับขึ้นสูง แต่ยังมีปัจจัยอื่น ๆ ที่ส่งผลเช่นกัน คือ
 1. ความสูงของพระสงฆ์ แน่นอนว่ายิ่งพระมีความสูงที่มาก ก็จำเป็นต้องใช้เนื้อผ้าจำนวนที่มากตามไปด้วย ราคาผ้าไตรจีวรก็จะสูงขึ้นนั่นเอง
 2. ชนิดของผ้า ผ้าแต่ละชนิดที่นำมาทำผ้าไตรจีวร ล้วนมีคุณสมบัติ วัตถุประสงค์การใช้งาน และราคาที่แตกต่างกันออกไป ยิ่งผ้าเนื้อดี ราคาก็จะยิ่งสูง

ราคาผ้าไตรจีวรในท้องตลาดปัจจุบัน

ถ้าเปรียบผ้าไตรจีวรก็เหมือนเสื้อผ้า เครื่องแต่งกายของคนทั่วไป ซึ่งมีคุณสมบัติ ราคาที่แตกต่างกันออกไป ขึ้นอยู่กับการใช้งานและกำลังทรัพย์ของผู้ซื้อ โดยเราจะแบ่งราคาผ้าไตรจีวรออกเป็น 2 แบบใหญ่ ๆ ตามวัตถุประสงค์การใช้งาน ดังนี้

1. ราคาผ้าไตรจีวรชุดใหญ่ สำหรับนำไปใช้ในการบวชพระ จะแบ่งตามขนาดส่วนสูงของพระสงฆ์

  • 180 ซม. x 320 ซม. ราคาเฉลี่ย 3,750 บาท
  • 190 ซม. x 320 ซม ราคาเฉลี่ย 3,800 บาท
  • 200 ซม. x 320 ซม. ราคาเฉลี่ย 3,900 บาท
  • 210 ซม. x 320 ซม ราคาเฉลี่ย 4,000 บาท
  • 220 ซม. x 320 ซม. ราคาเฉลี่ย 4,200 บาท

2. ราคาผ้าไตรจีวร ไตรอาศัย สำหรับใช้ผลัดเปลี่ยนในชีวิตประจำวัน ตัดเย็บถูกต้องตามพระธรรมวินัย ใช้ผ้ามัสลิน จะขึ้นอยู่กับขนาดส่วนสูงของพระสงฆ์

  • 180 ซม. x 320 ซม. ราคาเฉลี่ย 1,800 บาท
  • 190 ซม. x 320 ซม. ราคาเฉลี่ย 1,880 บาท
  • 200 ซม. x 320 ซม. ราคาเฉลี่ย 2,000 บาท
  • 210 ซม. x 320 ซม. ราคาเฉลี่ย 2,200 บาท
  • 220 ซม. x 320 ซม. ราคาเฉลี่ย 2,100 บาท
จะเห็นได้ว่าราคาผ้าไตรจีวรก็ไม่ใช่เล่น ๆ หากเทียบกับเสื้อผ้าของปุถุชนทั่วไป ก็นับว่าแพง แต่หากมอง ในทางกลับกันว่านี่คือเสื้อผ้าของนักบวช ผู้ทรงศีล ราคานี้ก็คงเหมาะสมแล้ว ที่จะใช้ผู้สืบทอดพระพุทธศาสนาได้สวมใส่อะไรที่นำไปใช้ประโยชน์สูงสุด
 

สั่งซื้อ ผ้าไตรจีวร คุณภาพ ราคาถูก ที่นี่