อานิสงส์การหล่อพระพุทธบูชา จิตใจเบิกบาน มีชัยไปทุกชาติ

อานิสงส์การหล่อพระพุทธบูชา จิตใจเบิกบาน มีชัยไปทุกชาติ

นอกจากการทำบุญ ไหว้พระ ขอพรแล้ว ที่จะช่วยสะสมบุญบารมีให้เราได้พบเจอกับสิ่งดี ๆ ยังมีการหล่อพระพุทธบูชา ที่เรียกว่าอานิสงส์นั้นแรงกล้าเหลือเกินค่ะ หากใครสนใจที่จะหล่อพระพุทธบูชา มาดูกันทางนี้เลยว่าผู้ที่หล่อจะได้รับอานิสงส์อะไรบ้างจากการทำบุญแบบนี้
 
 

เช่า พระพุทธรุป คุณภาพ ราคาถูก ที่นี่

พระพุทธบูชาคืออะไร


พระพุทธบูชา คือ รูปหล่อหรือรูปจำลองที่มีการขึ้นรูปจากการปั้น แล้วนำมาเผาเพื่อเททอง ขัดเงาหรือลงสี โดยทำขึ้นตามรูปต้นแบบของสิ่งศักดิ์สิทธิ์หรือบุคคลที่เป็นที่เคารพ บูชา เช่น พระพุทธรูปองค์สัมมาสัมพุทธเจ้า เกจิอาจารย์ กษัตริย์ ฯลฯ เพื่อใช้ในการกราบไหว้บูชา
 

เราสามารถสร้างพระพุทธบูชาได้อย่างไร


สิ่งสำคัญในการสร้างพระพุทธบูชาอยู่ที่จิตอันบริสุทธิ์ ที่มุ่งเป้าหมายในการสร้างของตัวเองว่า เราสร้างไปทำไม สร้างเสร็จสำเร็จออกมาแล้วให้ประโยชน์อันใดบ้าง กราบไหว้ให้ใจได้เบิกบาน ทำด้วยจิตที่เป็นกุศล จากนั้นเลือกร้านหล่อที่มีประสบการณ์ มีจิตเป็นกุศลเดียวกัน ซึ่งต้องคำนึงด้วยว่าพระพุทธบูชาที่จะสร้างนั้นจะต้องมีความเป็นกิจลักษณะที่ดี อย่าทำแค่พอเป็นพิธี เพราะการกระทำทุกอย่างส่งผลมาจากเจตนาในการเริ่มคิดที่จะทำทั้งนั้น หากใครคิดจะสร้างพระพุทธบูชาเพื่อถวาย ก็ควรเลือกการหล่อที่เป็นเนื้องานทองเหลืองหรืองานสัมฤทธิ์ มีพุทธลักษณะที่สวยงาม เหมาะสม ดูแลจิตใจเบิกบาน อิ่มบุญ อิ่มใจ นึกถึงพระพักตร์ทีไรก็จิตใจผ่องใสอยู่เสมอ นอกจากนี้ เราสามารถไปเป็นเจ้าภาพในการหล่อพระพุทธบูชาด้วยตัวเองได้อีกด้วย ทั้งตามวัดที่กำลังขาดแคลนพระพุทธบูชา หรือสถานที่ไหนที่ควรมี เช่น โรงเรียน องค์กร หรือหน่วยงานต่าง ๆ หรือไม่  ร่วมปัจจัยในการสร้างพรุทธบูชาก็ได้ค่ะ ลงเงิน ลงแรงในการช่วยงาน บริจาคสิ่งของที่เป็นบริวารในการสร้างพระพุทธบูชา หรือจะเป็นเจ้าภาพถวายจุดปัจจัยไทยทานแก่พระสงฆ์ที่มาในงานหล่อพระพุทธบูชาก็ได้เช่นกัน
 

อานิสงส์ที่ได้จากการหล่อพระพุทธบูชา

การสร้างหรือการหล่อพระพุทธบูชา ถ้าในเรื่องกรรมฐานจัดว่าเป็นพุทธานุสติกรรมฐาน ถ้าตายจากคนจะไปเกิดเป็นเทวดา มีรัศมีกายที่สว่างไสวมาก ถ้าถวายปัจจัยเป็นของสงฆ์ จัดว่าเป็นพุทธบูชา ธรรมบูชา สังฆบูชา จัดเป็น จาคานุสสติกรรมฐาน เกิดมาชาติหน้าก็รวย ดังนั้นอานิสงส์จากการหล่อพระพุทธบูชานั้น ขึ้นอยู่กับเจตนาของผู้สร้าง ถ้าสร้างพระประธานในโบสถ์ อานิสงส์ก็คือสร้างพระพุทธรูป ถ้าหากเจ้าของคิดว่าสร้างเพื่ออวดชาวบ้าน ก็สู้สร้างองค์เล็กๆไม่ได้ เพราะคิดด้วยจิตบริสุทธิ์ จึงขอสรุปอานิสงส์ที่ได้จากการหล่อพระพุทธบูชา ดังนี้
  1. ได้รูปสมบัติ คือ ทำให้เป็นผู้มีรูปงาม ผิวพรรณดี ผ่องใส เป็นที่ดึงดูดตา ดึงดูดใจของผู้ได้พบเห็น มีสุขภาพสมบูรณ์แข็งแรง อายุยืนยาว ไม่มีโรคภัยไข้เจ็บมาเบียดเบียน
  2. ได้ทรัพย์สมบัติ คือ ทำให้เกิดในตระกูลสูง ไม่ว่าจะทำธุรกิจการงานใด จะซื้อง่าย ขายคล่อง กำไรงาม มีสมบัติใหญ่ เงินทองไหลมาเทมา เป็นมหาเศรษฐีผู้ใจบุญ
  3. ได้คุณสมบัติ คือ ทำให้เป็นคนมีสติปัญญาอันเฉลียวฉลาด รู้แจ้งแทงตลอดในคำสอนของครูบาอาจารย์ เรียนรู้เร็ว เข้าใจได้ง่าย เป็นบัณฑิต นักปราชญ์ ฉลาดทั้งทางโลกและทางธรรม
  4. อานุภาพของพุทธคุณจะช่วยแผ่คุ้มครอง ป้องกันภัย สามารถเอาชนะอุปสรรคต่าง ๆ ได้ ทำให้เป็นผู้มีชัยชนะตลอดกาล
  5. เป็นที่เคารพกราบไหว้ของมนุษย์และเทวดา
  6. เป็นผู้ที่มีจิตใจไม่ตกไปในอกุศลกรรม มีใจน้อยไปทางธรรม ปฏิบัติแต่สิ่งที่ดี สิ่งที่ชอบ
 
ทั้งหมดนี้คืออานิสงส์ของผู้ที่หล่อพระพุทธบูชา ยิ่งให้ เรายิ่งได้ ดังนั้นอย่ากลัวต่อบุญ เพราะบุญเป็นอีก ชื่อหนึ่งของความสุข

 

เช่า พระพุทธรุป คุณภาพ ราคาถูก ที่นี่