ออกรายการเทยเที่ยวไทยช่วง "พ่อค้าแซ่บ"

ออกรายการเทยเที่ยวไทยช่วง

 

https://www.youtube.com/watch?v=vSCbALvp2Zw