การปิดทองหลังพระนั้น เมื่อถึงคราวจำเป็น ก็ต้องปิด

การปิดทองหลังพระนั้น เมื่อถึงคราวจำเป็น ก็ต้องปิด

“การปิดทองหลังพระนั้น เมื่อถึงคราวจำเป็น ก็ต้องปิด..

ว่าที่จริงแล้ว คนโดยมากไม่ค่อยชอบ “ ปิดทองหลังพระ”กันนัก

เพราะว่าไม่มีใครเห็น แต่ถ้าทุกคนพากันปิดทองแต่ข้างหน้า…

ไม่มีใครปิดทองหลังพระเลย พระจะเป็นพระที่งามบริบูรณ์ไม่ได้….”

( พระบรมราโชวาท ในพิธีพระราชทานปริญญาบัตร จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย พ.ศ. ๒๕๐๖ )
 

งานทุกอย่างมีด้านหน้าและด้านหลัง เหมือนเหรียญบาท…

งานด้านหน้านั้นมีคนทำกันเยอะแยะ และมีคนแย่งกันทำ…

เพราะมีผลเห็นได้ชัดและก็ปูนบำเหน็จกันได้เต็มที่

แต่งานด้านหลังที่ไม่ปรากฏต่อสายตาของคน…

ต้องเป็นคนที่เข้าใจงานและหน้าที่ของตัวจริงๆ ถึงจะทำได้

และต้องเสียสละด้วย…

เพราะ…งานด้านหลังเป็น “งานปิดทองหลังพระ”

ถ้าทำดีแล้วต้องไม่ให้เห็นปรากฏ…

และต้องยอมรับว่าไม่ได้อะไรตอบแทนเลย

นอกจากความภูมิใจในการทำงานในหน้าที่ของตน…

ที่มา: https://medium.com/@pongthana/