อาสนะพรมทอลำดับ รายการ สี รหัส
       
1 พรมทอ แดง AZQ
2   ราช AZQ
3   น้ำเงิน AZQ
4   เขียว AZQ
5   กลัก AZQ
6   ส้ม AZQ