ชุดพิธีตั้งเสาเอก


ชุดพิธีเสาเอกเสาโท ประกอบด้วย

1) ไม้มงคล 9 ชนิด
2) อิฐเงินทองนาค
3) แผ่นเงินทองนาค
4) ทองคำเปลว 4x4 ซม.
5) ข้าวตอกถั่วงา
6) พลอยนพเก้า
7) ผ้าแพร 3 สี 2 ม.