สมเด็จองค์ปฐม 9" ปิดทองประดับเพชร  
                    ติดเพชร
ขนาด ชื่อพระ รหัส
     
9" สมเด็จองค์ปฐม ZEQQA