กระทงกลีบบัว
ขนาด
 
1.0"
1.5"
2.0"
2.5"
3.0"
3.5"
4.0"
5.0"
5.5"
7.0"