พระปางสะดุ้งมาร 60" ฐานบัว


พระปางสะดุ้งมาร หน้าตัก 60"  ฐานบัว ความสูง 2.4 ม.
วัสดุหล่อจากทองเหลืองหรืออัลลอยซึ่งมีข้อดีต่างกัน
1) 
พระปางสะดุ้งมารวัสดุหล่อจากทองเหลือง แข็งแรงทนทานต่อทุกสภาพอากาศ
2) 
พระปางสะดุ้งมารวัสดุหล่อจากอัลลอย น้ำหนักเบา เคลื่อนย้ายง่าย 
พระปางสะดุ้งมารเคลือบด้วยสีน้ำทองสุกอร่าม เปล่งประกาย ดุจทองคำแท้


(บริการจารึกชื่อให้ฟรี)
(รับประกันคุณภาพด้วยประสบการณ์กว่า 40 ปี)


ความเป็นมา พระบรมโพธิสัตว์ (พระพุทธเจ้าก่อนบรรลุธรรม) ได้เสด็จไปประทับใต้ต้นมหาโพธิ์ในเวลาเย็น และนั่งสมาธิกำหนดจิตเจริญสมาธิภาวนา เพื่อการบรรลุพระสัมมาสัมโพธิญาณ แต่จิตของพระองค์ แทนที่จะคิดไปในทาง โลกุตตรธรรม กลับหันไปคิดถึง โลกิยสุข แต่เมื่อครั้งอยู่ครองเรือน ในหนหลัง และผู้แต่งปฐมสมโพธิกถา ได้แสดงการผจญในโลกิยสุขของพระบรมโพธิสัตว์โดยใช้การผจญของมารเป็นสัญญลักษณ์ ดังนี้ว่าเป็น พระยาวัสสวดีมารซึ่งคอยติดตามพระองค์อยู่ จึงเข้าขัดขวาง โดยขี่ช้างคิรีเมขละ นำเหล่าเสนามารจำนวนมากเข้ามารบกวน หวังให้พระองค์เกรงกลัวจะได้ลุกขึ้นเสด็จหนีไป แต่พระองค์ก็ยังประทับนิ่งเป็นปกติโดยมิได้ทรงหวั่นไหว พระยามารจึงโกรธมาก สั่งให้เสนามารกลุ้มรุมกันประหารพระองค์ พระองค์จึงทรงนึกถึงบารมี 30 ทัศ ที่ทรงบำเพ็ญสั่งสมมาทุกชาติ โดยขอให้นางแม่พระธรณีเป็นพยาน แม่พระธรณีจึงผุดขึ้นมาจากพื้นดิน แล้วบิดมวยผมจนน้ำท่วม กระแสน้ำก็พัดพาพวกเสนามารไปหมดสิ้น พระยาวัสสวดีมารจึงยอมแพ้หนีไป

คาถาบูชาประจำวันเกิด : วันพระเกตุ (สำหรับผู้จำวันเกิดไม่ได้)

มหากรุณาณิโก นาโถ     หิตายะ สัพพะปาณินัง
ปูเรตตะวา ปาระมี สัพพา     ปัตโต สัมโพธิมุตตะมัง
เอเตนะ สัจจะวัชเชนะ     โหตุ เม ชะยะมังคะลัง
ชะยันโต โพธิยา มูเล     สักกะยานัง นันทิวัฑฒะโน
เอวัง ตะวัง วิ
ชะโย โหหิ     ชะยัสสุ ชะยะมังคะเล
อะปะราชิตะปัลลังเก     สีเส ปะฐะวิโปกขะเร
อะภิเสเก สัพพะพุทธานัง     อัคคัปปัตโต ปะโมทะติ
สุนักขัตตัง สุมังคะลัง     สุปะภาตัง สุหุฏฐิตัง
สุขะโณ สุมุหุโต จะ     สุยิฏฐัง พรัหมะจาริสุ
ปะทักขินัง กายะกัมมัง     วาจากัมมัง ปะทักขิณัง
ปะทักขินัง มะโนกัมมัง     ปะณิธี เต ปะทักขิณา
ปะทักขิณานิ กัตตะวานะ     ละภันตัตเถ ปะทักขิเณฯ