พระปางประทานพร 30"


พระปางประทานพร หน้าตัก 30" ความสูง 1.38 ม.
พระปางประทานพรวัสดุหล่อจากทองเหลือง แข็งแรงทนทานต่อทุกสภาพอากาศ
พระปางประทานพรเคลือบด้วยสีน้ำทองสุกอร่าม เปล่งประกาย ดุจทองคำแท้ 


(บริการจารึกชื่อให้ฟรี)
(รับประกันคุณภาพด้วยประสบการณ์กว่า 40 ปี)ความเป็นมา เมื่อครั้งพระอานนท์ถูกเลือกให้ทำหน้าที่เป็นพระอุปัฏฐากของพระพุทธเจ้า ท่านได้ขอพร 8 ประการ จากสมเด็จพระสัมมาสัมพุทธเจ้า พร 4 ข้อแรก ได้แก่

1. ไม่ประทานจีวรอันประณีตแก่ท่าน
2. ไม่ประทานบิณฑบาตอันประณีตที่พระองค์ได้มาแก่ท่าน
3. ไม่ประทานให้ท่านอยู่คันธกุฏิเดียวกับพระพุทธองค์
4. ไม่ทรงพาท่านไปในที่นิมนต์
5. ขอให้พระพุทธองค์ไปในที่นิมนต์ที่ท่านรับไว้
6. ถ้าท่านนำพุทธบริษัทมาจากแดนไกลขอให้ได้เข้าเฝ้าทันที
7. ถ้าท่านมีความสงสัยขอให้ถามท่านได้ทันที
8. ถ้าพระพุทธองค์ทรงไปแสดงพระธรรมที่ไหน ถ้าท่านไม่ได้ฟัง ขอให้แสดงแก่ท่านอีกครั้งหนึ่ง

ทั้งนี้เพื่อป้องกันคำครหาว่าท่านอุปัฏฐากแล้วไม่ได้รับความเอื้อเฟื้อจากพระพุทธองค์เลยพระพุทธองค์ได้ประทานพรทั้ง 8 ประการ แก่พระอานนท์