บาตรสแตนเลส ถลกบาตรโทเร


บาตรสแตนเลส
7"
7.5"
8"
8.5"
9"