กรวยขมาเทียนแพ ดอกข่า          ขนาด
 
          จัมโบ้
 
No. 1
 
No. 2
 
No. 3
 
No. 4
 
No. 5
 
No. 6