โต๊ะหมู่โค้ง 4 ชั้นขนาด  
   
             กว้าง          36 cm.
             ลึก             23 cm.
             สูง             20 cm.