โต๊ะหมู่9 อะคิลิคฉลุลายขนาด
กว้างxยาวxสูง
 
14 x 25 x 29 cm.