เจดีย์เกลียวอะคริลิคเบอร์ ขนาด
   
00 2.5 x 7 cm.
0 4.5 x 9 cm.
1 6 x14.5 cm.
01 8 x 18 cm.
2 10 x 23 cm.
3 12 x 28 cm.
4 18 x 37 cm.
5 23 x 50 cm.
6 30 x 65 cm.
7 33 x 70 cm.
   


เจดีย์อะคริลิคที่บรรจุพระบรมสารีริกธาตุ มีหลายขนาดตั้งแต่เล็ก-ใหญ่