ฉัตรแขวนฉลุลาย 9" 5 ชั้น ปิดทองแท้


 
ขนาด
 
2.5"      3 ชั้น
 
5"         3 ชั้น
              
             5 ชั้น
 
             9 ชั้น
 
7"          3 ชั้น
 
             5 ชั้น
 
             9 ชั้น
 
9"          3 ชั้น
 
              5 ชั้น
 
              9 ชั้น
 
12"         3 ชั้น
 
               5 ชั้น
 
               9 ชั้น
 
15"         ลายใหญ่ 3 ชั้น
 
              ลายใหญ่ 5 ชั้น
 
              ลายใหญ่ 9 ชั้น
 
20"         ลายใหญ่ 3 ชั้น
 
              ลายใหญ่ 5 ชั้น
 
              ลาบใหญ่ 9 ชั้น
 
25"         ลายใหญ่ 3 ชั้น
 
              ลายใหญ่ 5 ชั้น
 
              ลายใหญ่ 9 ชั้น