ฉัตรฉลุลาย เงิน-ทองขนาด (กว้างxสูง)

5 ชั้น     10 x 47 cm.

7 ชั้น     10 x 58 cm.

9 ชั้น     12 x 67 cm.

9 ชั้น     (พิเศษ) 17 x 80 cm.