ฉัตรดิ้นสวย
         ขนาด 
 
3 ชั้น
 
5 ชั้น
 
7 ชั้น
 
9 ชั้นจิ๋ว
 
9 ชั้น
 
9 ชั้น 20"
 
9 ชั้น 25"