ฉาบทองเหลือง


ขนาด

5 นิ้ว

6 นิ้ว

7 นิ้ว

8 นิ้ว

9 นิ้ว

10 นิ้ว

12 นิ้ว