กระดิ่งผสมลงหิน


ขนาด

4 cm.
 
5 cm.

6 cm.

7 cm.

8 cm.

9 cm.

10 cm.