หลวงพ่อแพร


หลวงพ่อแพร    วัดพิกุลทอง    จ.สิงห์บุรี