เทียนแพโบว์ทอง
ขนาด
 
4 ชั้น  No.1
4 ชั้น  No.2
4 ชั้น  No.3
4 ชั้น  No.4