โพธิ์เงิน-ทอง


 
          ขนาด  
 
3 ชั้น  
 
4 ชั้น
 
5 ชั้น
 
7ชั้น  
 
9 ชั้น