ดาวเพดานโบสถ์

   
ดาวเพดานโบสถ์วัสดุทำจากอลมิเนียม แข็งแรง ปิดทองประดับกระจกสี
ใช้ติดเพดานในโบสถ์

ขนาดดาว
6"   8"   10"   14"   20"   30"

ขนาดปีกค้างคาว
12"   14"   22"   26"   32"