พระชินราช 16" พิมพ์วัด ปิดทองแท้ประดับเพชร              ติดเพชร            ทองแท้
ขนาด ชื่อพระ รหัส ขนาด รหัส
         
16" พระชินราช AHQQQA 16" HAQQA