พระแก้วมรกต 16 นิ้ว ฤดูร้อน         พระแก้วมรกต         รหัส
            ทองแท้   
     
16'' SJ  AWQQQ