พระแก้วมรกต 20 นิ้ว ฤดูฝน


        พระแก้วมรกต         รหัส
             ทองแท้   
     
20"  L    ZEQQQ