พระแก้วมรกต 16 นิ้ว ฤดูฝน           พระแก้วมรกต         รหัส
            ทองแท้   
     
16'' SJ ASQQQ