พระแก้วมรกต 12 นิ้ว ฤดูฝน          พระแก้วมรกต          รหัส
             ทองแท้   
     
12" J     GSQQ