พระแก้วมรกต 30 นิ้ว ทองแท้ ฤดูฝน


           พระแก้วมรกต         รหัส
              ทองแท้   
     
30" S    SWQQQ