อาสนะขอบทอง
ลำดับ รายการ สี รหัส
1 ลีวาย แดง AZQ
2   ราช AZQ
3   น้ำเงิน AZQ
4   เขียว AZQ
5   เหลือง AZQ
6   กลัก AZQ
7   แก่นขนุน AZQ
8   แดงเข้ม AZQ
9   ขาว AZQ