พุ่มฉลุลงยา
ขนาด

เล็ก       (10 x 27 cm.)

กลาง    ( 14 x 35 cm.)

ใหญ่     (22 x 56 cm.)

ใหญ่     พิเศษ (26 x 72 cm.)