พุ่มฉลุลายปิดทองแท้ขนาด

เล็ก       (10 x cm.)

กลาง    ( 14 x cm.)

ใหญ่     ( 22 x cm.)

ใหญ่     พิเศษ (26 x cm.)