บังแทรกกะไหล่ทอง


ขนาด

2"      5 x 18 cm.

3"      7.5 x 37 cm.

4"      10 x 44 cm.

4"      ทองแท้ 10 x 44 cm.